- 2 februari

Heb lief!

'Waak over ons en bescherm ons'.
Waar liefde ontbreekt wordt de weg geblokkeerd. Je MOET allen liefhebben; hen, die je hinderen en hen, die dat niet doen.
Heb lief! Het is een belangrijke les en je hebt een groot Leraar. Je moet liefhebben, hoe kun je anders in Mij blijven, waar niets kan komen, dat niet uit de liefde is? Doe dit en Ik zal je bovenmate zegenen, boven bidden en denken.
Er zijn geen grenzen aan Mijn macht. Doe wat je kunt en laat de rest aan Mij over. Dan zal de vrede komen en het vertrouwen. Vrees niet, Ik ben je Voorspraak, je Middelaar.

Mijn loon

Als de wereld je begrijpt, dan spreek je haar taal, word je aangezet door haar motieven, leef je haar leven volgens haar normen. Wil je dat?
Vergeet niet dat Ik heel duidelijk zei: 'Gij kunt niet God dienen én de Mammon'. Als je daarom God dient, dan zul je voor je werk zeker naar God moeten opzien voor de beloning.
Zo velen van Mijn dienstknechten dienen Mij en verwachten toch de dankbaarheid en eer, of althans de erkenning, van de wereld te ontvangen. Waarom? Je verricht niet het werk van de wereld. Waarom verwacht je dan haar loon?