- 20 februari

Maak aanspraak op je rechten

'Laat aan God in al uw bidden en smeken dankbaar weten wat uw wensen zijn'.
Maar bedel niet. Kom liever zoals een bedrijfsleider met dat wat nodig is bij de eigenaar, cheques, die getekend moeten worden enz., en wetende, dat als de zaak bij hem wordt voorgelegd er dan onmiddellijk in voorzien zal worden.
Ik verlang ernaar om te voorzien, maar het vragen, of de geloofszekerheid van jou, is noodzakelijk omdat dit contact met Mij van levensbelang voor je is.

Het geheim van de blijdschap

Wat een geestvervoering is je deel. Acht het alles blijdschap om Mij te kennen en om je in Mij te verlustigen. Het geheim van de blijdschap is het verlangen om Mijn wil te ontvangen en de bevrediging van dat verlangen.
Er is in de hemel niets dat de vreugde, de verrukking te boven gaat van het liefhebben en doen van Mijn wil. Voor een ziel die dit wonder weet te verwezenlijken, is de hemel reeds verkregen, zover als een sterveling hier deze maar kan verkrijgen. Mijn wil voor je is het vreugdevol regelen dat Ik voor je doe.
De tegenwerking van het Goddelijke plan is de tragedie van de mens.