- 21 februari

Niets kan je deren

De weg is eenvoudig.
Je behoeft niet ver vooruit te zien. Eén stap tegelijk met Mij! Hetzelfde licht om je te leiden als de hemelse legerscharen kennen - de Zon der Gerechtigheid zelf. Alleen het eigen-ik kan een schaduw op de weg werpen. Als er iets is, dat de Geest onrustig maakt, de ziel in verwarring brengt, of ook maar het minste, dat de Geest verstoort, vrees dat dan meer dan een aardbeving, of brand, of enig geweld van buitenaf.
Als je voelt, dat je niet volkomen kalm bent - ga dan onmiddellijk met Mij in de stilte tot je hart zingt, en je weer helemaal sterk en rustig bent.
De machten van het kwaad omringen de stad van de menselijke ziel en letten scherp op of er ergens één onbeschermd plekje is, waar zij een pijl doorheen kunnen schieten om verwoesting aan te richten. Dit zijn de momenten, waarop het kwaad kan binnenkomen.
Denk er dus aan, dat alles wat je te doen hebt is kalm en rustig te blijven. God doet de rest. Geen boze macht kan Mijn macht belemmeren - alleen jijzelf hebt de macht om dat te doen. Denk je eens in: al Gods hulptroepen staan klaar om je te helpen en... dan verhindert je povere nietige eigen-ik hun opmars!

Wijs als slangen

Iedere dienstknecht van Mij dient zichzelf te beschouwen als een voorpost voor Mijn waarheden, waar hij bereid moet zijn om Mijn boodschappen te ontvangen en deze door te geven. Dit is een werk van grote betekenis in Mijn Koninkrijk.
Waarheen je ook gaat, maak Mij bekend. Dat was Mijn uitdrukkelijk gebod na Mijn opstanding, Mijn opdracht. Waarheen je ook gaat, sticht voorposten van Mijn rijk, leg contacten voor Mij. Maak Mij bekend aan de mensen - soms door te spreken, soms in stilte.