- 22 februari

Je moet vertrouwen

Je moet Mij volkomen vertrouwen. Deze les dien je te leren. Je zult voortdurend geholpen worden, je zult voortdurend geleid en bestuurd worden. De kinderen Israëls hadden al veel eerder het Beloofde Land kunnen binnengaan, maar hun twijfel en angst dreven hen voortdurend in de woestijn terug. Onthoud steeds, dat twijfel tot uitstel leidt. Vertrouw je Mij alles toe, of niet?
Ik heb je gezegd hoe je moet leven en dat moet je doen. Mijn kinderen, Ik heb je lief. Vertrouw op Mijn innige liefde. Die zal je nooit begeven, maar je moet leren die niet teleur te stellen.
O, kon je het maar zien, dan zou je het begrijpen! Veel moet je nog leren over het verdrijven van vrees en het rustig zijn. Al je twijfelingen houden Mijn werk op. Je moet niet twijfelen. Ik stierf om je van zonde en twijfel en zorg te redden. Je moet onvoorwaardelijk in Mij geloven.

Wonderwerk

Alle werk met Mij is wonderwerk. God, die in en door de mens werkt. Dit behoort voor iedere christen het normale werk van alle dag te zijn. Hiervoor kwam Ik naar de aarde om de mens te tonen dat dit kon.
Hiervoor verliet Ik de aarde, opdat dit zo zou zijn. Kan het leven je iets meer bieden dan dat je in jezelf vervult Mijn verwachtingen voor Mijn discipelen?
Satan dwarsboomt Mij in Mijn plan door Mijn volgelingen een onechte nederigheid in te fluisteren, waarin ze zijn boze hand niet herkennen - 'Ze zijn te zwak, te gering, te onbelangrijk om veel te kunnen doen...'
Weg met valse nederigheid, die niet jullie maar Mij beperkt. Mij is de kracht.