- 24 februari

Deel alles

Het werk van de Geest gebeurt in stilte.
Reeds trekt de Liefde anderen tot je. Beschouw allen die komen, als door Mij gezonden en heet hen hartelijk welkom. Het zal je verbazen, wat ik allemaal voor je heb uitgedacht.
Verwelkom allen, die bij jullie komen met de liefde van je hart. Jij zult misschien niet zien, wat er gebeurt. Vandaag hebben ze je wellicht niet nodig. Morgen misschien wel. Het kan zijn, dat Ik je vreemde bezoekers stuur. Zorg er voor, dat iedereen graag terug wil komen. Niemand, die je bezoekt, mag het gevoel krijgen niet welkom te zijn.
Deel je liefde, je blijdschap, je geluk, je tijd, je eten, graag met allen. Wonderen zullen er dan plaatsvinden. Nu zie je het alles slechts in knop - de pracht van de open bloem is niet te beschrijven. Liefde, blijdschap, vrede, in rijke overvloed - alleen: geloof. Deel liefde uit en alles wat je kunt met een blij hart en met milde hand. Gebruik al wat je maar kunt voor anderen, en dan zullen er talloze goederen en zegeningen voor terug komen.

Altijd vijandschap

En Hij ging midden tussen hen door.
Treed het kwade onverschrokken tegemoet en het zal wijken en je laten passeren om je werk voor Mij te doen.
De woedende menigte had geprobeerd Mij van de steilte te werpen, maar ze gingen voor Mij uit de weg en ongehinderd ging Ik midden tussen hen door.
Wees niet verbaasd vijandschap te vinden daar waar je het kwade ontmoet, omdat je een woning bent van Mijn Geest en Mijn Geest is het die de vijandschap verwekt. Ga heel kalm je gang en vertrouw op Mij.
In Mijn kracht behoeft Mijn volgeling niet terug te deinzen, maar moedig het kwade tegemoet tredende, zal hij het kwade overwinnen door het goede.
Je volgt de onbevreesde Christus.