- 25 februari

Hoe te overwinnen

Blijdschap is de onovertroffen balsem voor alle ziekten van de wereld, het geestelijk geneesmiddel voor iedere kwaal. Er is niets, wat blijdschap en liefde niet kunnen doen.
Hef je banier heel hoog. Streef ernaar een wereld te overwinnen, de wereld om je heen. Zeg tegen iedere twijfel, elke zonde, elk kwaad, iedere angst, alleen maar: 'Jezus overwint' - 'Jezus redt'.
Geen kwaad kan daartegen standhouden, want 'er is ook onder de hemel geen andere naam de mensen gegeven, waardoor zij gered kunnen worden'. Zeg tegen iedere gedachte aan gebrek of gemis: 'Jezus redt van armoede', tegen elke vrees: 'Jezus verlost van vrees'.
Doe zo bij alle kwaad en het zal verdwijnen, zoals de nacht verdwijnt, wanneer de zon opgaat.

De strijd vanbinnen

En hij was stom, omdat hij niet geloofde.
Er bestaat een wisselwerking tussen het lichaam en geloof en twijfel.
Dit is vooral zo onder hen die Mij willen dienen. Want in tegenstelling tot anderen worden zij niet zo geregeerd door de wet van materieel succes of mislukking, maar staan ze onder de rechtstreekse macht van de wetten van Mijn Koninkrijk.
Daarom kun je in vele gevallen een goede gezondheid waarnemen bij iemand die onwetend is omtrent Mij en een slechte gezondheid bij een van Mijn volgelingen, totdat deze de volledige beheersing van het tastbare door het geestelijke heeft geleerd. In zijn geval kan de onderlinge strijd van het tastbare en het geestelijke, een lichamelijk slechte gezondheid, of een niet welbevinden veroorzaken.
Tob dus niet over het lichamelijke aspect, richt je in toenemende mate op beheersing door Mijn Geest.