- 27 februari

De stem van de Geest

Neem tijd voor gebed. Neem meer tijd om met Mij alleen te zijn. Enkel zo zal het je wèl gaan.
Besef, dat het horen van de stem van de Geest meer betekent dan het horen van alle aardse stemmen. Ik ben met je. Laat dat je genoeg zijn, nee, meer nog, laat dat je intens blij maken.
Soms moet je Mij zelfs zoeken om Mijn stem te horen. Zoek een stilte met Mij, waarin wij elkaar in de geest over en weer kunnen begrijpen. Vrees niet. Alles is in orde. Denk veel na over wat Ik heb gedaan en wat Ik heb gezegd.
Herinner je, Ik 'raakte haar hand aan en de koorts verliet haar'. Niet veel woorden, slechts heel even een aanraking, en de koorts verliet haar totaal. Zij was genezen, gezond, kalm, in staat om op te staan en 'hen te dienen'. Mijn aanraking heeft nog steeds het vermogen om machtig te genezen. Vóel deze aanraking! Besef Mijn tegenwoordigheid en de koorts van werk en van zorg en angst smelt gewoon weg en in plaats daarvan komt gezondheid, blijdschap en vrede.

Mijn onvermoeide zoeken

Deel met Mij het onvermoeide zoeken naar de verlorenen, de pijn der teleurstelling, de sublieme moed, de tederheid van een volkomen vergiffenis. Deel de vreugden, de smarten, de liefde, de smaad. Ik wandel nog altijd langs het meer en houd stil, terwijl Ik tot die en gene dezelfde oproep uit die Ik in Galiléa uitte: 'Komt en Ik zal u vissers van mensen maken'.