- 28 februari

Perfect werk

Breng meer tijd door met Mij alleen. Daar komt kracht en blijdschap uit voort, dat tot hechtere vriendschap zal leiden en je werk zeer ten goede zal komen.
Gebedstijden zijn tijden van groei. Beperk deze tijden en vele uren van hard werken kunnen waardeloos zijn. De hemelse maatstaven zijn zo anders dan de aardse. Bedenk, dat uit het standpunt van de Grote Vakman bezien, een slecht werktuig, dat constant werkt, maar ondeugdelijk werk oplevert, van weinig waarde is in vergelijking met het scherpe, sterke, volmaakte stuk gereedschap, dat slechts korte tijd wordt gebruikt, maar perfect werk produceert.

Het eenvoudige leven

De gave van het eeuwige leven is een zeer kostbare. Een ieder die deze ontvangt, moet dat tonen door blijdschap en vertrouwen en een stralende geest; uitgedrukt in zijn wezen en zijn houding toont hij de kwaliteit van het leven dat hij bezit. Dat andere leven is bestaan - net niet de dood.
Kracht en vreugde moeten uit je stralen. Dat zijn de uitingen van eeuwig leven. Het eeuwige leven is de Vader te kennen en Mij, Zijn Zoon, die Hij gezonden heeft.