- 29 februari

Kom dichterbij

Hoe weinig kent en beseft de mens Mijn behoeften! Mijn behoeften aan liefde en vriendschap.
Ik kwam 'om mensen tot Mij te trekken', en het is heerlijk te bemerken, dat er harten zijn, die uit liefde dichter bij Mij komen, niet zozeer om te worden geholpen, dan wel uit innige vriendschap.
Velen kennen de behoeften van de mens; weinigen kennen de behoeften van Christus.

Simpel en direct

'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig (eeuwigdurend) leven hebbe'.
Zodra een mens dat leven bezit, moet alles wat niet kinderlijk is en eenvoudig, verdwijnen. Niet door ingewikkelde plannen wordt Mijn werk verricht.
Mijn volgelingen moeten eenvoudig zijn en direct: 'Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee', sprak Ik. Eenvoud is machtig. Eenvoud is groots. Ze is een kracht die overwint.

Bergopwaarts

'Zal de hele weg bergopwaarts gaan?
Ja, tot aan het laatste eind.
Duurt de reis de hele, lange dag?
Van ochtend tot avond, mijn vriend'.

C.G. Rossetti