- 3 februari

Als mensen tegenstand bieden

Geloof alleen. De muren van Jericho stortten ineen. Waren het bijlen of vindingen van mensen, die de muren neerhaalden? Nee, het waren juist de lofzangen van het volk en Mijn plan, dat ten uitvoer werd gebracht.
Ook voor jullie zullen alle muren instorten. In wezen bestaat er geen aardse macht. Die valt als een kaartenhuis ineen bij de aanraking van Mijn hand, die wonderen werkt. Jullie geloof en Mijn macht zijn de enige twee dingen, die van essentieel belang zijn. Niets anders is nodig.
Dus, als de kleinzielige tegenstand van mensen nog blijft aanhouden, dan is dat alleen maar, omdat Ik verkies, dat het staat tussen jou en dat wat niet goed voor je zou zijn. Zo niet - één woord - één gedachte - van Mij en het is er niet meer. De harten van koningen staan onder Mijn heerschappij en macht. Ik kan met alle mensen doen wat Ik wil.
Vind rust in deze zekerheid. Vertrouw op Mij.

Allen gezanten

Als je Mij liefhebt en ernaar verlangt anderen te dienen door hen te tonen hoe Ik ben, dan zul je dat zeker doen.
Omdat het eigen-ik zal verdwijnen, uitgeworpen wordt.
Wanneer het eigen-ik verdwenen is, zullen zij die je zien niet het zelfleven in je zien; slechts de gezant van je Koning.
Je hebt hier in dit schijnbaar bekrompen leven van je, talloze gelegenheden om het zelfleven te overwinnen. Laat dat je grote taak zijn.