- 4 februari

Doe die kruk weg

Ga gewoon stap voor stap verder. Als je gaat zal Mijn wil je geopenbaard worden. Je zult altijd dankbaar blijven voor deze tijd, toen je de vrede en het vertrouwen kende en toch geen menselijke zekerheid had. Dat is de tijd, waarin je waarlijk leert op Mij te vertrouwen. 'Wanneer uw vader en moeder u verlaten, dan zal de Here u opnemen'. Dat betekent, dat je letterlijk van Mij afhankelijk bent.
Als menselijke steun of materiële hulp van welke aard ook weggevallen zijn, dan kan Mijn macht pas gaan werken. Ik kan geen mens leren lopen, die zijn vertrouwen nog op zijn kruk stelt. Weg met je kruk, en Mijn kracht zal je zo versterken, dat je inderdaad zult doorlopen tot de overwinning. Beperk Mijn macht nooit. Mijn macht kent geen grenzen.

Verstandige rust

Rust dient een grote rol te spelen in het leven van Mijn volgelingen, want vermoeidheid en lichamelijke inspanning kunnen de mens zijn besef van Mijn aanwezigheid doen verliezen.
Dan schijnt het alsof het licht dat het kwade verdrijft, vermindert - nimmer door een opzettelijke daad van Mij, maar als gevolg van de houding van de mens tegenover Mij. Denk daarover na.