- 5 februari

Je zult meer weten

Wandel met Mij. Ik wil je leren. Luister naar Mij en Ik wil spreken. Blijf bij Mij komen, ondanks alle weerstand en elke verhindering, en ofschoon er dagen kunnen zijn, dat je geen stem hoort en er geen intiem gesprek van hart tot hart plaats vindt.
Wanneer je hierin volhardt en er een levensgewoonte van maakt, wil Ik je op vele wonderlijke wijzen Mijn wil openbaren. Je zult van het heden en van de toekomst meer dingen met zekerheid weten. Maar dat zal alleen de beloning zijn als je regelmatig komt om Mij te ontmoeten.
Het leven is een leerschool. Er zijn veel leraren. Niet tot iedereen kom Ik persoonlijk. Geloof letterlijk, dat de problemen en moeilijkheden van je leven duidelijker en met meer resultaat door Mij kunnen worden opgehelderd dan door wie ook.

De hunkerende geest

Zoals Ik zei dat zij die hongerden en dorstten naar de gerechtigheid verzadigd zouden worden, zo zeg Ik je: Geen mens verlangde ooit Mij beter te kennen en bleef onbevredigd. Zelfs met je onvolmaakte kennis, besef je dagelijks hoe waar dit is.
De mens houdt zich zozeer bezig met materiële dingen, dat hij geen begrip heeft van de geestelijke wetten die nimmer falen.
Voor alle verlangen van de geest is er een vervulling. Ik bevredig de hunkerende geest.
Je denkt dat Ik je gebed verhoor. Ja, maar de verhoring was er al en wachtte slechts op het gebed. Je zult deze eenvoudige waarheden meer en meer inzien naarmate je met Mij leeft; waarheden verborgen voor de verstandigen, maar geopenbaard aan de kinderkens van het Koninkrijk.