- 7 februari

Licht in zicht

Vertrouw en wees niet bevreesd. Het leven is vol wonderen. Kijk met kinderlijk vertrouwen uit naar alles, wat Ik voor je aan het doen ben. Vrees niet.
Nog maar een paar stappen en dan zul je Mijn macht zien en kennen. Jullie wandelen nu zelfs als in een duistere tunnel. Spoedig zullen jullie zelf lichten zijn om de voeten te leiden van hen, die bevreesd zijn.
Het luide geroep vanuit je lijden is zelfs doorgedrongen tot de oren van God zelf - Mijn Vader in de hemel, jullie Vader in de hemel. Horen betekent bij God antwoorden. Want slechts de kreet, die voortkomt uit het hart, een roepen tot de goddelijke Macht om hulp in menselijke zwakheid, een roep vol vertrouwen, bereikt altijd het Goddelijk oor.
Bevend hart, bedenk, dat 'horen' bij God gelijk staat met 'antwoorden'. Jullie gebeden, en het waren er vele, zijn verhoord.

De weg der vooruitgang

Druk allen op het hart dat groei een van de wetten van Mijn Koninkrijk is.
Hoelang de duur van je leven op aarde ook is, hij kan nooit te lang zijn voor groei en vooruitgang. Wees altijd zoekende naar Mijn wil voor je. Niet een nieuwe godsdienst, niet de juiste godsdienst, maar - Mijn wil. Dan zal alles goed zijn en zal er groei volgen.