- 8 februari

Op Mij alleen

Ik ben je Heer, je Voorziener. Je moet je op Mij verlaten. Vertrouw tot de alleruiterste grens. Vertrouw en vrees niet. Je moet alleen je verlaten op Goddelijke kracht. Ik ben je niet vergeten. Je hulp nadert. Je zult Mijn kracht leren kennen en ervaren.
Volharding is geloof, dat tot het uiterste beproefd wordt. Je moet wachten en vertrouwen en hopen en je in Mij verblijden. Je moet niet afhankelijk zijn van mensen, maar van Mij, van Mij, je Sterkte, je Hulp, je Voorziener.
Dit is de grote proef. Ben Ik nu degene, die in alles voorzie of niet? Aan ieder groot werk voor Mij moet deze grote proeftijd voorafgaan.
Bezit je ziel in lijdzaamheid en verheug je. Je moet wachten tot Ik je de weg wijs. Er kan in de hemel geen grotere vreugde zijn dan die welke de ziel ervaart die Ik na de wachtproef tot overwinnaar kroon. Maar geen discipel van Mij kan overwinnaar zijn, als hij niet wacht tot Ik het bevel geef om te beginnen. Je kunt niet bezorgd zijn als je weet, dat Ik je Voorziener ben.

Toekomst geheel onbekend

Probeer niet in de toekomst door te dringen. Profetie├źn zijn niet voor jullie. Wees nederige volgelingen te midden van de massa. Leef met Mij. Overpeins Mijn woorden, Mijn onderwijs, Mijn daden.
Al gauw zul je merken dat er zich steeds meer gelegenheden voordoen om over Mij te spreken. Forceer ze niet. Ze zullen voortkomen uit de drang naar innerlijke groei, en niet uit uiterlijke aandrang.