- 9 februari

De Goddelijke stem

De Goddelijke stem drukt zich niet altijd uit in woorden. Deze wordt ervaren als een bewustwording in het hart.

Alles zal goed zijn

Wacht - in nederige verwachting.
Wacht als een dienstknecht die op orders wacht. Wacht als een die liefheeft, verlangend om een behoefte op te merken en erin te voorzien.
Wacht op Mijn bevelen; wacht op Mijn leiding; wacht op Mijn voorzieningen. Alles zal komen.
In zulk een leven kun je welgemoed zijn. Kan een leven saai zijn wanneer er altijd die oplettende verwachting is, die verwachting van een blijde verrassing, die verwondering over de vervulling, die blijdschap over de algehele voorziening der behoeften?