- 1 maart

Stort liefde uit

Ik hoor je roepen altijd. Geen geluid ontgaat Mij. Velen, zeer velen in de wereld roepen tot Mij, maar ach, hoe weinigen wachten tot ze Mij horen spreken! En toch is Mijn spreken tot de ziel van zo groot belang.
Mijn woorden zijn Leven. Bedenk dan: Mij horen spreken is Leven vinden, en genezing en kracht. Vertrouw Mij in alles. Liefde, die over allen wordt uitgestort, wordt beslist spoedig beantwoord.
Voer alleen maar Mijn wensen uit en laat het aan Mij over jouw wensen uit te voeren. Behandel Mij als Verlosser en Koning, maar bovendien met de innige vriendschap van Iemand, die je zeer lief is.
Houd je aan de regels, die Ik voor je heb vastgesteld, voortdurend en met volharding, met liefde en geduld, vol hoop en in geloof, en dan zal iedere berg van moeilijkheden vlak gemaakt worden, de ruwe plaatsen van armoede zullen geëffend worden en allen, die je kennen, zullen weten, dat Ik, je Heer, De Heer ben.
Stort liefde uit.

Sta op uit de nederlaag

Niet van slechts één strijd hangt alles af, want anders zou er geen hoop zijn voor Mijn mislukkelingen.
Je aanvaardt een lange veldtocht wanneer je tot Mijn leger toetreedt. Is de strijd verloren? Zorg dat je de oorzaak te weten komt, ontdek je zwakheid, en ga dan met een onverschrokken geloof voorwaarts, vastbesloten om dit keer te overwinnen.
Geen mens kan overwinnen, die niet zijn zwakheid heeft leren kennen, die zich niet heeft voorbereid op het volgende conflict en die Mijn kracht niet kent en er geen aanspraak op maakt en er niet op vertrouwt. Mijn kracht, die altijd beschikbaar is wanneer er een beroep op wordt gedaan, zoals je reeds hebt beproefd.