- 11 maart

Zoek de schoonheid

Geniet de schoonheid van elke bloem en beleef vreugde aan de zang van de vogels en de kleur van de bloemen. Neem de schoonheid van lucht en kleuren in je op. Ik ben met je. Wanneer Ik een mooie gedachte tot uitdrukking wil brengen, dan schep Ik een prachtige bloem. Ik heb je dit al verteld. Denk er over na.
Als Ik de mens wil laten zien wie Ik ben - wie Mijn Vader is - dan streef Ik er naar een zeer goed karakter te vormen.
Je moet jezelf zien als een schepping, waarin Ik eigenschappen tot uitdrukking breng, zoals Ik een gedachte tot uitdrukking breng in een lieflijke bloem.
Wanneer je dit ziet, dan zul je in alle dingen je uiterste best doen om Mijn beeltenis in je weer te geven, in geestelijke schoonheid, in denkkracht, in gezondheid, in kleding.
Drink de schoonheid in. Zodra je ziel de schoonheid van een bloem of van een boom in zich heeft opgenomen, laat deze een beeld achter, dat zich weerspiegelt in al je handelingen. Bedenk, dat geen gedachte aan zonde of lijden, aan het komende kruis en de verachting, Mij ooit heeft verhinderd de schoonheid van de bloemen te zien.
Zoek naar schoonheid en vreugde in de wereld om je heen. Kijk naar een bloem totdat de schoonheid ervan een deel wordt van je eigen ziel. Het zal door jou weer aan de wereld worden teruggegeven in de vorm van een glimlach, een woord van liefde, een vriendelijke gedachte of een gebed.
Luister naar een vogel. Neem zijn lied aan als een boodschap van Mijn Vader. Laat het in je ziel doordringen. Ook dat zal aan de wereld worden teruggegeven in de vorm van een glimlach, een woord van liefde, een vriendelijke gedachte of een gebed. Lach meer, en lach dikwijls. Verspreid meer liefde. Ik ben met je. Ik ben je Heer.

Aanvaard je taak

Aanvaard het leven als een opdracht; elke stap ervan dient geoefend te worden totdat hij volmaakt kan worden gedaan, dat wil zeggen: met geduld, met harmonie in de ziel en rust.
Bedenk dat de Christus van de nederige wegen met je is. Zijn 'Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf' wordt gesproken niet tegen de groten der aarde, maar tegen de nederige drager van pijn en kwelling, tegen de geduldige arbeider op 's levens terreinen van dienstbaarheid.
Zo worden je zelfs op de kalmste dag en op de nederigste wijze machtige kansen geboden om de Koning der koningen te dienen. Let erop dat je die gelegenheden verwelkomt en er niet ontstemd over bent.