- 12 maart

Eenvoud

Mijn Koninkrijk staat in het teken van de eenvoud. Kies altijd eenvoudige dingen.
Heb liefde en eerbied voor het nederige en eenvoudige. Bezit hier alleen maar eenvoudige dingen. Je maatstaf moet nooit dezelfde zijn als die van de wereld.

De bronnen der liefde

Wees vriendelijk tegen allen.
Drink van het levende water, diepe teugen uit de onuitputtelijke bronnen, waarin het eeuwige leven opwelt dat stroomt van Gods bergen. Bedenk gedachten van liefde en schoonheid. Ken geen beperkingen toe aan alles wat je kunt bezitten en zijn en doen. Leef in Mijn liefde; wees erdoor omringd, erdoor gezegend, en stort ze overvloedig uit over allen rondom je, er altijd van doordrongen zijnde dat ze bij je is.
Je bent hier om ze te weerkaatsen.
Probeer het goede te zien in allen die je ontmoet - en in hen over wie je hoort.