- 13 maart

Spiritisme

Wacht voor Mijn aangezicht, terwijl je rustig Mijn Geest inademt. Die Geest, die , als Hij vrije toegang krijgt en niet door je eigen-ik wordt buitengesloten, je in staat zal stellen dezelfde werken te doen, die Ik deed. Met andere woorden, die Geest zal Mij in staat stellen door jou dezelfde werken te doen, en zelfs grotere dan Ik heb gedaan toen Ik op aarde was.
Spiritisme is verkeerd. Niemand behoort ooit een medium te zijn voor een andere geest dan de Mijne.
Alles wat je moet weten en alles wat goed voor je is om te weten over Mijn geestelijk Koninkrijk, zal Ik je vertellen op de tijd en wijze, die Ik geschikt acht. Het is afhankelijk van je eigen geestelijke ontwikkeling. Volg in alles Mijn aanwijzingen.
Vrede - Vrede - Vrede.

Je bent volmaakt

Wees gelukkig in Mij. Voel dat je leven volmaakt is in Mij. Ken de vreugde van een vriendschap waarin zij die Mij liefhebben delen.
Ken een blijde voldaanheid in de zekerheid van je beschermd en geleid leven. Waardeer de macht welke die verbondenheid met Mij je schenkt.
De grootste macht die geld, roem of positie op deze wereld kan schenken, laat de bezitter ervan toch slechts achter als een kind, dat zijn hulpeloze handen slaat tegen een ondoordringbare vesting, vergeleken bij de macht van Mijn Geest, die een volgeling van Mij kan maken tot een onoverwinnelijke, een allesoverwinnende kracht.