- 14 maart

Gods aanraking

Ik ben hier. Heel dicht bij je. Zoals een liefhebbende moedervogel bezorgd is over haar jongen, ze met haar vleugels bedekt en heel dicht bij ze blijft. Ik ben je Heer, Leven van je geest, ziel en lichaam - vernieuwer van je jeugd.
Je weet nog lang niet wat deze tijden van gesprek met Mij voor je gaan betekenen. Heeft Mijn dienstknecht Jesaja niet gezegd: 'Zij, die de Here verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat'.
Blijf trouw alles doen wat Ik zeg. Als je volhoudt Mijn opdrachten en wensen uit te voeren, dan zal dat je, voor zover het geestelijke, verstandelijke en tijdelijke dingen betreft, ongetwijfeld daar brengen, waar je zou willen zijn.
Als je terugdenkt aan de woorden, die Ik tot je heb gesproken, zul je zien, dat je heel geleidelijk door Mij op grotere hoogte bent gebracht, en dat Ik, alleen als je Mijn wensen hebt uitgevoerd, in staat ben je duidelijker en meer omlijnd onderricht en leiding te geven.
Geestvervoering van de mens is, dat de tot leven gewekte zenuwen van zijn geestelijk lichaam reageren op Gods aanraking. Vreugde - Vreugde - Vreugde.

Je zwakke punt

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
De instrumenten in je hand ten goede zijn onoverwinnelijk tegen het kwade; gebruikte je ze maar. Elk kwaad dat je moedig, in Mijn Geest, tegemoet treedt, vliedt ogenblikkelijk beschaamd van je weg. Geen kwaad kan het goede in het gelaat zien. Onderwijs allen dat het goede sterker is dan het kwade. Je moet de uitdaging van het kwade beantwoorden. Deze geestelijke strijd moet zonder ophouden door Mijn volgelingen worden gevoerd. Bedenk wel dat niet daar waar je het sterkst bent het kwade je zal aanvallen, maar op je zwakke punten. Vandaar de noodzaak om te overwinnen. Wees bereid om een zwakheid in jezelf te zien en val deze aan totdat je overwinnaar bent.