- 19 maart

Houd moed

Ik ben hier. Vrees niet. Ben je in staat Mij werkelijk te vertrouwen? Ik ben zowel een God van macht als een Man van liefde, zo menselijk en toch zo Goddelijk.
Vertrouw slechts. Ik kan en wil je niet in de steek laten.
Alles is wel. Houd moed.
Velen bidden voor jullie beiden.

Onder het poortgewelf door

Door de gehoorzaamheid van die Ene zullen velen rechtvaardig gemaakt worden.
Gehoorzaamheid is de hoeksteen van het gewelf van je aanbidding. Je liefde en kracht verlaten zich erop. Onder dat gewelf door zullen velen passeren en in Mijn heilige plaats komen. Eenmaal daar, zal hun zoekende ziel terechtkomen in Mijn Heilige der heiligen. Is gehoorzaamheid, opdat dit verwezenlijkt zal worden, te veel van je gevraagd?
Tob er niet over dat je leven verstrijkt in nederige posities. Het moet niet geleefd worden om dit aardse niveau te imponeren, maar om zo getrouw en gehoorzaam te zijn, dat zij voor wie je zoveel verlangt een EVENREDIGE indruk daarvan ondergaan op het geestelijke niveau.
Zoveel en nog meer dan je voor hen kunt verlangen.