- 23 maart

Totdat je hart zingt

Ik ben bij je om je te zegenen en te helpen. Twijfel niet als je bidt. Je gebeden zullen worden verhoord. Mij behoort alle macht toe. Zeg dat dikwijls en geregeld tegen jezelf. Zeg het totdat je hart van vreugde zingt vanwege de bescherming en de kracht, die het voor je betekent. Zeg het totdat alléén door de kracht van die belijdenis alle kwaad, dat tegen je gericht is, wordt teruggedreven en tenietgedaan.
Gebruik het als een strijdkreet - 'Alle macht is gegeven aan mijn Heer', 'Alle macht is gegeven aan mijn Vriend', 'Alle macht is gegeven aan mijn Redder', en dan ga je verder naar de overwinning.

Geen persoonlijkheden

Handel elk probleem af zoals het moet. Ga er dan boven staan. Zeg: 'In Hem overwon ik'.
De strijd is altijd tussen jou en de duivel, nooit tussen jou en een ander mens. Maak er nooit een persoonlijke kwestie van.
Als je strijdt met de wapens van de wereld - afgunst, afkeer en toorn - kun je die van Mijn Koninkrijk niet gebruiken - gebed, liefde, vrede - welke je een door God gegeven overwinnende kracht zullen schenken.
Het is de poging zowel God als de Mammon te hulp te roepen, welke de oorzaak is van gebrek aan succes. De wereld ziet toe in minachtend medelijden en Mijn volgelingen zelf twijfelen en verwonderen zich. Zo dikwijls zien ze hun eigen dwaling niet in, maar schrijven datgene wat wellicht niet naar Mijn wil is, toe aan lijden om Mijnentwil.