- 24 maart

Ken Mij

Ik ben hier. Tracht niet achter de toekomst te komen. In Mijn genade houd Ik die voor je verborgen.
Geloof is een te kostbaar bezit om dat op te offeren aan het verwerven van kennis. Het geloof zelf is echter gebaseerd op een kennen van Mij.
Houd daarom in gedachten, dat dit avonduur er niet is om de toekomst te leren kennen of om openbaringen te ontvangen over het ongeziene, maar om Mij intiem te leren kennen, waardoor je alle dingen zult leren en wat de ware grondslag van je geloof zal zijn.

Indien het krenkend is

Ga bij jezelf na wat je zwakheid is. Wat veroorzaakte je mislukking? Blijven jammeren over je dwaasheid is op zich een zwakheid. Mijn volgelingen moeten sterk zijn, niet in zichzelf, maar in Mij.
De blik op het eigen-ik, hoe berouwvol ook, kan geen kracht geven. Zie op naar Mij en wat ook het ogenschijnlijke offer is, wees meedogenloos met dat wat je belemmerde of deed vallen.