- 25 maart

Er zullen wonderen gebeuren

Ik ben met je. Vrees niet. Twijfel nimmer aan Mijn liefde en macht. Je zult het grootste succes bereiken als je dagelijks blijft doen wat Ik heb gezegd.
Iedere dag constant volhouden. Zoals door het gestadig vallen van waterdruppels een steen wordt uitgehold, zo zullen door je dagelijkse volharding alle moeilijkheden worden verdreven en zul je succes bereiken, en anderen verzekeren van je hulp.
Versaag nooit, ga moedig en onbevreesd voorwaarts. Ik ben bij je om je te helpen en te sterken.
Er zijn wonderen gebeurd. Er zullen nog meer gebeuren, het overtreft je stoutste verwachtingen en dromen. Zeg bij alles: 'Alles is wel'. Alles IS wel.

Zift je motieven uit

Wandel op Mijn wegen. Volg het pad dat Ik je gezegd heb te bewandelen.
Verneder jezelf voor Mij en onderhoud Mijn wetten, dan zul je volmaakte vrede hebben.
Ik ben met je om je de nodige kracht te geven. Ga voorwaarts, onbevreesd. Groei op in de genade en in de kennis van Mij, je Meester en je Vriend. Acht al de geleerdheid van de verstandigsten der aarde als niets, vergeleken bij de wijsheid die Ik, je Heer, je wil tonen.
Heb lief en leer. Je hebt veel, zeer veel te doen voor Mijn Koninkrijk. Streef er daarom naar om volmaakt te worden. Zift je motieven uit. Al wat onwaardig is, werp dat terzijde, roei de innerlijke groei daarvan uit. Je hebt om niet vergeving ontvangen. Vergeef om niet, overvloedig, wonderbaar.