- 27 maart

Ga voort

Rust in Mij, stil in Mijn liefde, sterk in Mijn kracht. Denk eens in wat het betekent een macht te bezitten die groter is dan welke macht ook op aarde. Een heerschappij, welke groter is en veel verder reikt dan die van enig aardse koning.
Geen uitvinding, geen electriciteit, geen magnetisme, geen goud, zou een miljoenste deel kunnen bereiken van al wat jij tot stand kunt brengen door de kracht van Mijn Geest. Realiseer je eens heel even, wat dat allemaal wil zeggen.
Ga verder. Je staat pas aan het begin van het nieuwe Leven. Wees blij, blij, blij.

Geesten in opleiding

Ga voort over de heerbaan van het Koninkrijk totdat alles wat over je komt, wat je uitwendige leven en omstandigheden beroert, geen macht heeft om je geesteslust te verstoren. Schep er behagen in om jezelf zo te trainen.
Waarom komt de mens in opstand tegen dingen die hem geestelijke evenwichtigheid en kalmte willen bijbrengen, terwijl in de zichtbare wereld hij zware oefeningen, die zijn krachten moeten vermeerderen, toejuicht?
Voorwaar, de kinderen dezer wereld zijn wijzer in hun geslacht dan de kinderen des lichts. Indien Mijn kinderen des lichts aan hun geest en karaktervorming al de zorg zouden besteden die de kinderen dezer wereld besteden aan het lichaam - aan de voeding, de kleding, het welzijn ervan - hoe snel zou hun geestelijke vooruitgang dan zijn! En toch, van hoe weinig belang is het lichaam vergeleken bij de groei van de geest. 'Weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden'.