- 29 maart

Een leven in afzondering

Ik beloon je zoeken in Mijn tegenwoordigheid. Verheug je en wees blij. Ik ben je God. Moed en blijdschap zullen alle moeilijkheden overwinnen. Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen.
Zoek Mij, heb Mij lief, verblijd je in Mij. Ik ben je Leidsman. Geen gevaren kunnen je vrees aanjagen. Je kan door discipline niet uitgeput raken. Volhard. Kun je in Mijn kracht volhouden? Ik heb je meer nodig dan jij Mij. Worstel je om Mijnentwil door deze tijd heen. Aan alle werkelijke arbeid voor Mij en zijn welslagen gaat een tijd van voorbereiding vooraf.
Ben je bereid om een leven te leiden in afzondering? In afzondering met Mij? In de wereld en toch in afzondering met Mij? Om vanuit je tijden van stille gemeenschap met Mij voort te trekken om te verlossen en te redden?

Het ware teken

Hoe velen geloofden in Mijn Naam nadat ze de tekenen zagen die Ik deed!
Niet om de tekenen, niet om het water dat in wijn veranderde, niet om Mijn wonderen zullen Mijn ware volgelingen in Mij geloven.
Nee, om reden van iets diepers, dat slechts met de ogen des geloofs gezien kan worden, dat slechts ervaren kan worden door een liefhebbend hart, dat reageert op Mijn liefhebbend hart. Van dezen zal niet worden gezegd: 'Ik vertrouw Mijzelf niet aan hen toe', zoals Ik zei van hen die Mijn tekenen zagen.
Ik moet Mijzelf en Mijn zaak toevertrouwen aan Mijn volgelingen, die Mij zien met de ogen des geloofs. Hoe zou Ik anders liefgehad en gekend kunnen worden?
Zij zullen Mij ontmoeten, de verstoten Heiland, wanneer Ik geen machtige daden doe en onopgemerkt en onbejubeld langs donkere en eenzame wegen dwaal, en zij zullen stilhouden, alle andere bezigheden vergeten en zich toch omkeren en Mij volgen.
Volgen omdat de een of andere snaar in hen gevoelig is voor de hunkering van Mijn hart voor de mensheid, die Mij heeft buitengesloten. Volgen ook vanwege datgene in Mij wat reageert op de kreet van 's mensen hunkerende ziel.