- 3 maart

Word als Ik

Denk aan Mij. Zie dikwijls naar Mij op en onbewust zul je worden als Ik.
Het kan zijn, dat je het zelf nooit ziet. Hoe dichter je bij Mij komt des te meer zul je zien, dat je niet op Mij lijkt. Wees daarom getroost, Mijn kinderen.
Dat je je zo diep ongelukkig voelt over je mislukking is juist het beste bewijs, dat je naar Mij toe groeit. En als je verlangt anderen tot Mij te brengen, dan wordt dat gebedsverlangen verhoord.
Bedenk ook, dat men alleen in de strijd verwondingen oploopt. Als men zich geestelijk of psychisch of lichamelijk helemaal niet inspant, dan veroorzaakt dat geen gevoel van mislukking of onbehagen, maar als men in actie komt, en zich wèl inspant, dan wordt men er zich van bewust, dat men geen kracht heeft maar zwak is - tenminste, in het begin.
Ook dat is een teken van Leven, van geestelijke groei. En onthoud dit, Mijn kracht openbaart zich ten volle in zwakheid.

Doorschijnend

Naarmate je meer op Mij gaat lijken, moet Mijn liefde door je heen steeds meer de Goddelijkheid en Majesteit afspiegelen.
Een verheven gedachte, ja, maar je betwijfelt of dat wel kan. Maar God is liefde, dus God is majesteit. Zo komen geleidelijk in het leven van hen die Mij volgen, Mijn waardigheid en majesteit. Heb je het niet bespeurd in Mijn innigste vrienden?