- 30 maart

Bevrijding

Wees kalm, wees eerlijk, wees rustig. Ik waak over je.
Rust in Mijn liefde. Verheug je in de ware schoonheid van heiligheid. Je bent van Mij. Hier is bevrijding voor je, maar dankbaarheid en blijdschap openen de deuren.
Tracht onder alles zeer blij, heel gelukkig en echt dankbaar te zijn. Niet aan stille gelatenheid schenk Ik Mijn zegen, maar aan blij aanvaarden en verwachten.
Lachen is een uiting van blijdschap. Daarom dring Ik er op aan, dat je liefhebt en lacht.

De liefde van je leven

Ik sta naast je. Ik ben met je in al wat je doet. Ik bestuur je gedachten, beziel je impulsen, leid je voetstappen.

Ik sterk je naar lichaam, ziel en geest.
Ik ben de schakel tussen jullie en hen die
zich in het ongeziene bevinden.
Ik ben de liefde van jullie leven.
Bestuurder van jullie bestemmingen.
Beschermer, Voorspraak, Verzorger, Vriend.


Ja, heb Mij meer en meer lief. Dan zul je niet alleen ten volle genieten van de schatten en genoegens van Mijn Koninkrijk, maar in toenemende mate ook van die van de natuur, Mijn geschenk aan de wereld.