- 31 maart

Het offer uit liefde

Ik ben je Heer, genadig en liefdevol. Rust in Mijn liefde, wandel in Mijn wegen. Elke week is een week van vooruitgang, steeds hogerop. Misschien zie je het zelf niet, maar Ik zie het wel.
Ik oordeel niet naar het uiterlijk. Ik beoordeel het hart en Ik zie in je hart slechts het verlangen om Mijn wil te doen. Als een kind het meest eenvoudige offer brengt of iets doet om je zijn liefde te tonen, is dat je dan niet méér waard dan de gaven van hen, die niet van je houden?
Daarom zie Ik je werk, ofschoon je misschien zelf het gevoel hebt, dat het verknoeid en waardeloos is, alleen als een offer uit liefde. Houd moed, Mijn kinderen.
Als men een steile heuvel beklimt, dan denkt men meestal meer aan de pijnlijke, strompelende voeten dan dat men op het grandioze uitzicht let, of zich zelfs maar bewust is van het feit, dat men steeds hogerop komt. Houd vol, zet door. Heb lief en lach. Verheug je.

De verkeerde stem

Ik ben de grote Leraar, zo bereidwillig om de eenvoudigste les uit te leggen aan de meest onwetende.
Het past je niet om overal te zoeken naar verduidelijkingen over Mij en Mijn Koninkrijk, zijn wetten en bedoelingen.
Leer van Mij. Hoe dikwijls zou Ik tot het een of andere hart hebben gesproken, maar de stem van een die te onstuimig was met uitleggingen over Mij, sloot Mij buiten.
Toen Andréas, Simon tot Mij bracht, zweeg hij om zijn broeder van Mij te laten leren.
De oorzaak van dit buitensluiten van Mijn stem door Mijn discipelen is hun ongenegenheid om te geloven dat Ik heden echt spreek. En zo, terwijl ze menen een zwijgende Christus te aanbidden, proberen ze dat te compenseren door hun vele spreken.

Tot U richten wij ons morgenlied en lofprijs.
Tot U richten wij ons avondgebed.