- 5 maart

Vrees is zonde

Vrees niet. Vrees is zonde en de 'volmaakte liefde drijft de vrees uit'. In het hart, waarin Ik woon, is geen plaats voor vrees. Vrees vernietigt de hoop. Waar liefde of waar geloof is, kan vrees niet bestaan.
Vrees is de vloek van de wereld. De mens is bang - bang voor armoede, bang voor eenzaamheid, bang voor werkeloosheid, bang voor ziekte.
De angsten van de mens zijn vele, zeer vele. Natie is bevreesd voor natie. Vrees, vrees, overal vrees. Bestrijd de vrees, zoals je een plaag zou bestrijden. Werp die uit je leven en uit je huis. Vecht er in je eentje tegen. Strijd er gezamenlijk tegen. Laat je nooit vrees inboezemen. Het is een kwade bondgenoot. Vrees voor straf. Vrees voor smaad.
Alle werk waarmee deze vijand van Mij zich bezig houdt, is werk dat tegen Mij gericht is. Ban het uit. Er moet een andere en een betere weg bestaan.
Vraag het Mij en Ik zal het je laten zien.

'Deel, deel'

Ik ben je Heer. Gehoorzaam Mij in alles. Je zult zeker geleid worden tot voorspoed en ware vrede. Laat velen delen in alles wat je verdient. Er mag geen oppotten zijn in het christenleven. Niet wat je kunt verkrijgen, maar wat je kunt geven. Houd je oog op Mij gericht. Tracht Mijn wil te leren kennen. Deel. Deel.
Ik ben een opgestane Heer. Je kunt niet met Mij leven zonder deel te hebben aan Mijn opstandingsleven. Mijn Koninkrijk is delen.
Ik moet alles delen met Mijn volgelingen. Zo moeten jullie ook alles wat Ik jullie schenk - materiële en geestelijke zegeningen - delen met anderen.