- 7 maart

Verrassingen

Velen denken, dat Ik hen beproef en train en ombuig naar Mijn wil. Ik, die de discipelen heb gevraagd hun kruis op zich te nemen, Ik genoot ervan een feestmaal voor hen klaar te maken aan de oever van het meer - een kleine, blije verrassing; geen noodzaak zoals bij het voeden van de scharen het geval was. Ik vond het heerlijk om op de bruiloft wijn ten geschenke te geven.
Zoals je graag verrassingen bedenkt voor degenen, die dat begrijpen, en daar blij mee zijn, zo is het ook met Mij. Ik houd ervan hen te verrassen, die daarin Mijn liefde en innige vreugde herkennen.
In het hart van Mijn Vader nemen vooral zij een grote plaats in, die niet alleen Mijn tranen zien, de tranen van een Verlosser, maar ook de glimlach, de blijde glimlach van een Vriend.

Hoe vast is je fundament?

Zoals een mens in een storm nodig heeft om rustig na te denken over de vastheid van het fundament van zijn huis, zo heb je nodig om in gevaren en moeilijkheden van welke aard ook, je terug te trekken, en in kalme verzekerdheid na te denken over dat fundament waarop het huis van je leven en karakter is gebouwd. Baseer je gedachten daarop, op Mij. Denk niet na over de kanalen via welke Mijn hulp aan je zou kunnen worden gericht. Door dat te doen zul je je inderdaad overgeleverd voelen ten spel aan weer en wind. Daar kun je geen kracht uit putten.
Nee, een gevoel van geborgenheid kan alleen ontstaan door op Mij te rekenen, de Almachtige, de Onveranderlijke.
Uit geborgenheid komt kracht voort, vervolgens vrede, dan blijdschap.
'Want een ander fundament kan niemand leggen'.