- 8 maart

Hemels leven

Je zult volop genieten van de vreugde van de lente. Geniet van de blijdschap van de aarde. Denk je niet, dat de natuur ook moe is van het maandenlange zwoegen? Er zal weer een wonderbare vreugde in je komen als je nu in haar vreugde deelt.
Wat in de Geest Mijn gedachten zijn geweest over de schoonheid voor deze wereld is in de natuur op stoffelijke wijze tot uitdrukking gebracht. De natuur is evengoed Mijn dienaar en boodschapper als elke heilige, die ooit geleefd heeft - behandel haar als zodanig. Als je je dit realiseert, zal het je beiden nieuwe levensvreugde geven. Deel in haar wel en wee en je zult grote zegeningen ontvangen.
Dit is uiterst belangrijk, omdat niet alleen het geloven in bepaalde dingen over Mij helpt en geneest, maar veeleer het kennen van Mij, het beseffen van Mijn tegenwoordigheid in een bloem, Mijn boodschap in zijn schoonheid en geur.
Je kunt werkelijk een leven leiden, dat niet van deze wereld is - een hemels leven, hier en nu. Wees blij en verheugd.

Nieuw leven

Eeuwig leven schenkt jeugdige veerkracht.
Denk aan Mijn gelijkenis van de wijnzakken. Zij die Mij alleen aanbidden als een geloofsbelijdenis, zijn gelijk aan de oude wijnzakken.
Zij kunnen geen nieuwe waarheid, geen nieuw leven aannemen. Het zou hun geloof vernietigen en niet vermeerderen.
Zij, die Mijn gave van het eeuwige, verjongende leven bezitten, bezitten de voortdurend toenemende levensvernieuwende kwaliteit van de vreugde van dat leven.
De nieuwe wijn, zo royaal geschonken in nieuwe karaffen. Die versterkende wijn schraagt de velen die hem ontvangen.