- 9 maart

Niets is gering

Niets is gering in Gods oog. Hij beschouwt een mus van groter waarde dan een paleis, een vriendelijk woord van meer belang dan de toespraak van een staatsman. Wat hierin waarde heeft is het Leven, en de kwaliteit van het leven bepaalt de waarde. Ik ben gekomen om het Eeuwige Leven te geven.

Draagt elkanders lasten

Meet de capaciteit van anderen niet af aan die van jezelf.
Indien de last die een ander draagt te zwaar drukt, wat doet het er dan toe dat jullie die last gemakkelijk kunnen dragen?
Je moet van Mij leren om over het verdriet of de inspanning van anderen niet te oordelen met een gevoel van superioriteit, maar met een gevoel van nederige dankbaarheid.
Zouden jullie lasten niet licht hebben geschenen voor Mij? Maar in zoverre ze zwaar op jullie drukten, zo oordeelde Ik erover.
Dat wat jullie hart verscheurde, schijnt misschien licht voor iemand anders.
Voorwaar, Ik zei - Oordeel niet. Alleen aan God kan het hart van de mens zich duidelijk maken. Zoek Mijn tegenwoordigheid, niet alleen opdat je Mij kunt begrijpen, maar ook opdat je het inzicht zult verkrijgen om Mijn overige kinderen duidelijker te begrijpen.