- 10 april

Hoogmoed verspert de weg

Gehoorzaamheid is een van de sleutels, die de deur naar Mijn Koninkrijk ontsluiten; heb daarom lief en gehoorzaam. Niemand kan Mij onvoorwaardelijk gehoorzamen zonder zich op den duur bewust te worden van Mijn liefde, om dan op zijn beurt daarop met wederliefde te reageren en vervolgens de blijdschap te ervaren van bemind te worden en lief te hebben.
De ruwe stenen treden van gehoorzaamheid leiden omhoog naar het mozaïek van blijdschap en liefde, dat het plaveisel van Mijn hemel vormt. Zoals iemand op aarde tot degene, die hij liefheeft, zegt: 'Waar jij bent is mijn thuis', zo is het ook in de verhouding met Mij. Waar Ik ben is Mijn Thuis - daar is de hemel.
De hemel kan in een vuile achterbuurt zijn of in een paleis, en Ik kan voor Mijzelf een woning maken in het nederigste hart. Ik kan alleen bij de nederigen wonen. Hoogmoed staat als een schilwacht bij de deur van het hart om de nederige, deemoedige Christus buiten te sluiten.

Breek los

Ik zond geen discipel uit om Mijn genezingskracht te brengen naar de zieke dochter van de Syro-Fenicische vrouw, naar de slaaf van de hoofdman of naar de zoon van de overste. Mijn Woord was algenoegzaam.
Al wat Ik nodig had was het geloof van de smeker.
Besef je dat dan niet?
Leer te verstaan en meer van Mij te vragen. Doe je dat niet, dan zijn de boeien van anderen jullie verantwoordelijkheid.
Ontdoe je eigen lichaam van alle boeien. Denk aan de balk en de splinter.
Wanneer de balk (de tekortkoming) uit je eigen oog verwijderd wordt en je de kracht schenkt om de splinter uit je broeders oog te verwijderen, dus indien je je lichaam in onderwerping brengt, het geheel tuchtigt, dan zul je in staat worden gesteld om je broeder te bevrijden van de boeien die hem binden aan een slechte gezondheid.