- 11 april

Houd je vesting in bezit

Bedenk, dat Mijn volgelingen een bijzonder volk moeten zijn, afgezonderd temidden van de anderen. Andere manieren, een andere levensstandaard, andere gewoonten, gedreven door andere motieven.
Bid om liefde. Bid dat Mijn Geest van liefde wordt uitgestort op allen, die je ontmoet. Pak jezelf streng aan. Leer van discipline te houden.
Geef geen enkele stelling prijs, die je reeds genomen hebt. Discipline. Discipline. Houd van discipline en verheug je - verheug je. Door een gedachte, door een wens, kunnen bergen verplaatst worden.

Paasblijdschap

Heb lief en lach. Voor de wereld spreken bedroefde gezichten en een gedeprimeerde stemming van een begraven Christus. Indien je de mensen ervan wilt overtuigen dat Ik ben opgestaan, moet je met paasblijdschap door het leven gaan. Je moet met je leven bewijzen dat je met Mij bent opgestaan. De mensen zullen Mijn overwinning over de dood niet leren door de argumenten van theologen, maar door de levens van Mijn volgelingen, Mijn opgestane volgelingen. Als je nog steeds de grafdoeken van somberheid en neerslachtigheid draagt, van vrees en armoede, zullen de mensen denken dat we nog steeds aan het graf gebonden zijn.
Nee, leef in de Geest van de Hof van Arimathéa op die paasmorgen.
Ook voor jullie zal Ik de steen voor de toegang tot het graf wegrollen. Wandel ongebonden met Mij in de Hof, in de Tuin van de liefde, van de blijdschap, van het kinderlijke, grenzeloze geloof - de Hof der genietingen.