- 12 april

Een gouden gelegenheid

Ik ben je Leidsman. Je zult kracht en hulp ontvangen en vertrouw slechts geheel op Mij.
Vrees niet, Ik ben altijd meer bereid tot luisteren dan jullie bereid zijn tot vragen. Wandel in Mijn wegen en weet dat er hulp zal komen.
De verlegenheden van de mens zijn Gods gelegenheden. Ik houd ervan om te helpen en te redden. God geeft de mens in zijn nood een gouden gelegenheid om uitdrukking te geven aan zijn geloof. Die uiting van geloof is alles wat God nodig heeft om Zijn macht te manifesteren. Geloof is de sleutel, die de voorraadkamers van Gods hulpbronnen ontsluit.
Jullie, die Mij zo trouw dienen, verlangen naar volmaaktheid en zien je bittere mislukkingen. Maar Ik zie je geloof, en zoals een moeder het groezelige, onvolkomen werk van haar kind opneemt en het uit innige liefde uitstekend noemt, zo neem Ik je armzalig geloof en kroon het met volmaaktheid.

Zuivere genietingen

Het is Mij een genoegen dat je op Mij wacht.
De omgang met Mij, met haar zielerust, wordt al te vaak opgeofferd voor de smeekbede.
Wees er tevreden mee een poosje stil te zijn in Mijn tegenwoordigheid. Adem die geestelijke kracht in, die je zal sterken om de zwakheden die je zo betreurt, te overwinnen.
Het leven in Mij is een stralend leven.
Het eeuwige leven is leven verfrist door levend water.
Stilstand bestaat niet in Mijn Koninkrijk, op de plaats die bereid is voor harten die Mij liefhebben. Het is een plaats van zuivere genietingen.
Maak aanspraak op wat je wilt. Het behoort jullie toe.