- 13 april

Zachtmoedig ten opzichte van allen

Heb lief en lach. Maak je wereld zo gelukkig mogelijk om in te leven. Heb lief en wees blij, al zijn de dagen grauw.
Voor Mijn discipelen zijn er zowel woestijndagen als bergen der verheerlijking, maar in beide gevallen is het van belang, dat men volhardend en trouw zijn plicht doet.
Wees zachtmoedig ten opzichte van allen. Probeer het hart te zien zoals Ik dat zie, probeer de pijn en de moeilijkheden van de ander te leren kennen zoals Ik die ken. Probeer, voordat je iemand iets vraagt, of iemand iets zegt, Mij te vragen om als tolk te fungeren tussen jou en die ander.
Leef geheel in de geest van gebed. Door met Mij te spreken, vind je rust voor je ziel. Eenvoudige taken, die men trouw blijft volbrengen, worden dienovereenkomstig beloond en zijn mozaïeken in de weg naar succes.
Heet allen, die hier komen, welkom. Ik heb je lief.

De hemelse zielzorger

Het zijn misschien niet jullie noden waarin Ik tracht te voorzien op een bepaald moment, maar die van iemand anders via jullie.
Herinner je wat Ik je eerder heb gezegd: ledige vaten zijn het die Ik vul, geopende handen zijn het waarin Ik Mijn leven leg.
Te vaak zijn Mijn volgelingen zo druk doende zich vast te klampen aan hun dwaze bezittingen, dat ze geen handen vrij hebben om de grotere zegeningen, de benodigde gaven, te ontvangen, die Ik hun zo graag wil schenken en, via hen, aan anderen.
Help allen het heerlijke leven te zien, dat zich voor hen kan ontsluiten, 's Hemels zielzorger te zijn is het werk waartoe Ik iedere volgeling van Mij roep.