- 14 april

Een gelijk span

Mijn kinderen, altijd leid Ik je. Je bewandelt misschien niet altijd de weg, maar je kunt altijd zeker zijn van Mijn leiding. God gebruikt je beiden op wonderbare wijze. Ga blij verder. Je zult het zien.
Om een voortreffelijk gymnast te zijn, moet je je evenwicht leren bewaren. Evenwicht en houding. Wat Ik je nu aan het leren ben, is volmaakt te zijn in evenwicht en houding. Dit zal je kracht geven in de omgang met anderen, en die kracht begint zich reeds wonderbaar te manifesteren.
Laat Mij het middelpunt van je leven zijn. Concentreer je met je hele wezen op Mij als middelpunt. Dat geeft je het ware evenwicht zoals dit bij een gevoelig instrument het geval is.
De visie, die je hebt, is het middel om de hindernissen op te ruimen. Als Mijn discipel ziet wat Mijn voornemens zijn, dan is die visie de kracht om elke hinderpaal op weg naar dat doel, te verwijderen. Je zult beiden grote kracht hebben om dat te doen. Geestelijk inzicht bewerkt alleen al wonderen.
Mensen verknoeien zo veel tijd met het uitwerken van wat hun voor ogen staat! Ik zeg je, dat met het zien van Mijn bedoelingen, alles klaar is. Ik heb inderdaad tegen Mijn discipelen gezegd: 'Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen'. Maar nu kan Ik jullie, en alle, die net als jullie met z'n tweeën samenkomen om naar Mij te luisteren, deze dingen bekend maken, die Ik toen niet kon zeggen.
Hoe duidelijk wordt nu de boodschap van Mijn dienstknecht Paulus: 'Vorm geen ongelijk span met ongelovigen', omdat Mijn leiding onmetelijk wordt versterkt als twee één zijn in hun verlangen om met Mij te zijn - maar slechts weinigen hebben dit begrepen.

Je kunt dit

Ik zal je rust geven.
Mijn gave inderdaad, maar het gevolg van jullie vertrouwen.
Oefen jezelf om zo volkomen te vertrouwen dat zelfs geen zweem van twijfel of vrees kan binnenkomen.
Geen vrees voor de toekomst, geen wolk boven het heden, geen schaduw uit het verleden.
Wanneer de afwezigheid van vrees het gevolg is van kracht voor onderweg verkregen door contact met Mij, en van volkomen vertrouwen op Mijn tederheid en Mijn kracht, dan heb je Mijn gave van rust.