- 15 april

Voel je nooit ongeschikt

Gehoorzaam Mijn bevelen. Het zijn de sporten van de ladder, die naar het beoogde doel voert. Maar blijf bovenal kalm en onwankelbaar.
Ga terug in de stilte om deze kalmte te herkrijgen, als je die ook maar een ogenblik kwijt bent. Hierdoor bereik je meer dan met een hele dag werken. Blijf tot elke prijs kalm, je kunt niemand helpen als je gejaagd bent. Ik, je Heer, bekijk de dingen anders dan de mensen.
Voel je nooit ongeschikt voor welke taak ook. Alle werk wordt hier tot stand gebracht door Mijn Geest en deze kan door de ootmoedigste en nederigste heen stromen. Er is alleen een kanaal voor nodig, dat niet geblokkeerd is. Bevrijd je van het eigen-ik en alles is in orde.
Bid over alles, maar concentreer je op een paar dingen tot die verhoord zijn. Ik waak over je. Je zult kracht ontvangen voor je taak van elke dag, voor elk uur. Bij jou ligt de fout, de zonde, als je daar geen aanspraak op maakt, en als je dientengevolge faalt bij gebrek aan kracht.

De door de zon beschenen weg

Weet dat je bron van vreugde iets onveranderlijks is. De verwachtingen van de wereld zijn slechts gericht op materiële dingen en wanneer deze voorbijgaan of veranderen, vervaagt hun blijdschap, sterft hun hoop, slechts een donkere nacht blijft over.
Spreek vertroosting tegen zulke mensen. Vertel van Mijn liefde die je omringt, dat Mijn beschermende kracht tot je beschikking staat. Dat Ik nooit iemand kan teleurstellen die op Mij vertrouwt. Dat je in Mijn tegenwoordigheid moed kunt inademen zoals je de lucht inademt.
Vertel de wereld dat voor iemand die een troosteloze weg gaat met Mij, de kale heg zal bloeien als een roos, en het leven zich baadt in een zonovergoten blijdschap.