- 16 april

Heb je ondergeschikten lief

Liefde, liefde, liefde. Tedere liefde, dat is het geheim. Heb degenen, die je opleidt, lief, heb liefde voor hen, die met je werken, heb degenen lief, die je dienen.
Sta lang stil bij deze gedachte: God is Liefde. Verbind dat met Mijn 'Ik en de Vader zijn Een'. Denk na over alles, wat Ik op aarde heb gedaan. Zie daarin het werk van de liefde.
Als God het was, die zo heeft gehandeld, dan was het Liefde, de volmaakte Liefde, die deze werken, deze wonderen heeft verricht. Daarom moeten ook jullie Liefde (God) in je leven laten werken. Volmaakte Liefde betekent volkomen vergeving. Kijk, Mijn kinderen, nu begrijp je, dat waar God is, de vergeving niet kan ontbreken, omdat dit in wezen gebrek aan liefde is.
God is Liefde... geen oordeel
God is Liefde... geen haat
God is Liefde... alle geduld
God is Liefde... alle macht
God is Liefde... alles, wat je nodig hebt
Al wat je moet hebben is liefde voor God en mensen. Liefde tot God maakt, dat je gehoorzaamt aan elke wens, aan iedere opdracht. Liefde is de vervulling van de gehele wet.
Bid veel om liefde.

Herwin heerschappij

Laat hen heerschappij hebben.
De mens is deze heerschappij kwijtgeraakt omdat hij zich niet liet leiden door Mijn Geest. Het is nooit de bedoeling geweest dat hij alleen zou functioneren. Naar lichaam, ziel en geest werd hij geschapen door Mijn Vader.
De zintuigen werden hem gegeven om hem met de aarde te verbinden en om contact te maken en te onderhouden met de wereld rondom; maar de geest was zeer bepaald zijn verbinding om leiding en aanwijzingen te ontvangen uit de wereld van Mijn Koninkrijk.
Hij is een verloren ziel totdat hij op deze wijze contact legt, net zoals een mens die blind, doof en doofstom is, zou zijn in een wereld van zintuigen. Dit was de val van de mens. Hij bezat die macht en verloor haar.