- 17 april

Twee soorten blijdschap

Ik kom, Mijn kinderen. Harten, die verlangend zijn Mijn wil te doen, doen een beroep op Mij, waaraan Ik geen weerstand kan bieden. Dan kan niets Mij tegenhouden. De gelaten berusting in Gods wil houdt Mij buiten meer harten dan het ongeloof. Is er wel een groter vergrijp tegen de Liefde denkbaar dan door te berusten? Mijn wil behoorde eigenlijk met blijde verwondering te worden verwelkomd, wil Ik in hart en leven Mijn werk kunnen doen.
De enige berusting, die voor Mij aanvaardbaar zou kunnen zijn, is, wanneer het eigen-ik onttroond wordt door Mijn aanspraak op het hart, en dientengevolge het onvermijdelijke aanvaardt en de troon aan Mij afstaat, en daarmee Mijn discipel de vrijheid geeft om Mijn wil te volbrengen, om Mijn wil blij en opgetogen te verwelkomen.
Bij alle ware discipelschap, en in de zuiver geestelijke ontwikkeling van elke discipel, is er eerst de verwondering en de blijdschap van de eerste kennismaking; daarna volgt de heel gewone lange weg van discipline en lessen-leren, waarbij het lijkt alsof de blijdschap zozeer tot het verleden hoort, dat deze nooit weer herwonnen zal worden.
Maar het voortdurend ervaren van Mijn aanwezigheid, het voortdurend blijven herkennen van Mijn werk in de dingen van elke dag - het steeds groter wordend aantal bewijzen, dat Mijn leiding bevestigt - de talloze gevallen, waarin schijnbaar toeval of een wonderlijke samenloop van omstandigheden kan en moet worden toegeschreven aan Mijn liefdevolle voorzorg... al deze dingen veroorzaken langzamerhand een gevoel van verwondering, van zekerheid en dankbaarheid, dat later door blijdschap wordt gevolgd.
Er zijn twee soorten blijdschap. De blijdschap geboren uit liefde en verwondering, en de blijdschap, die voortkomt uit liefde en kennis. En tussen de ervaring van deze twee soorten blijdschap ligt discipline en teleurstelling, ja bijna desillusie.
Maar bestrijd deze in Mijn kracht, of nog beter, klamp je blindelings en hulpeloos aan Mij vast en laat Mij die bestrijden, volhard in het volbrengen van Mijn wil, aanvaard Mijn discipline en de tweede blijdschap zal volgen. En Ik sprak over die tweede blijdschap toen Ik zei: 'Niemand ontneemt u uw blijdschap'.
Treur niet over het verlies van de eerste blijdschap, de tweede is het grootste geschenk.

Nieuwe schoonheden

Het leven heeft je zoveel lessen te leren. Je bent misschien niet in staat om door je stoffelijke wereld te reizen. Maar voor je geest zijn er geweldige en schitterende gebieden, waarin je altijd kunt reizen en op verkenning uitgaan; en om, met een steeds groter wordend vermogen tot genieten, nieuwe schoonheden van geestelijke waarheid te ontdekken.