- 19 april

Het leven is een liefdeshistorie

Jij hebt Mij nodig. Ik heb jou nodig.
Mijn gebroken wereld heeft je nodig. Menig vermoeid en onrustig hart heeft je nodig. Menig bekommerd hart zal door jullie verblijd en nader tot Mij gebracht worden.
Gezondheid - vrede - vreugde - geduld - volharding, al deze dingen komen door het contact met Mij.
O, het is een heerlijke weg, de weg omhoog, de wonderlijke ontdekkingen, de liefdevolle intimiteit, de verbazingwekkende, bijna onbegrijpelijk goede verstandhouding. Waarlijk, het leven van een christen, een leven met Mij, is een liefdeshistorie. Laat alles aan Mij over.
Alles wat je tekort gekomen bent zul je in Mij vinden, de Minnaar van de ziel, de Vriend - Vader - Moeder - Kameraad en Broeder van de ziel. Beproef me maar.

Door liefde geregeerd

Leef in Mijn liefde.
Keer telkens tot Mij terug voor een nieuwe vervulling, opdat je ziel de liefde kan inademen en uitademen, zoals je longen de lucht inademen en uitademen.
Er is niets in jezelf te vinden dat liefde kweekt; hoe kun je daarom liefde uitdelen tenzij je ze ontvangt? Alle dienst moet, om werkelijk doeltreffend en van blijvende waarde te zijn, verricht worden uit liefde. Waar liefde is, kan het eigen-ik niet de scepter zwaaien en het eigen-ik doet het goede in de dienst teniet.
Zie Mij en Mijn gedachten voor je in heel je dagelijks leven. Zo zul je, je bewust zijnde van Mijn liefde, die liefde absorberen, totdat je gehele wezen ervan doortrokken is en ze al wat je doet en zegt bezielt en verlicht.