- 2 april

De zegen van onschatbare waarde

Ik ben hier. Ik ben hier net zo reëel als toen Ik vroeger bij Mijn discipelen was. Ik ben hier om je te helpen en te zegenen. Ik ben hier om gemeenschap met je te hebben. Weet je, Mijn kinderen, dat dit zelfs nu nog de zegen van je leven is, de zegen van onschatbare waarde?
Ik vergeef je alle verzuim van Mijn geboden, zoals je Mij hebt gebeden, maar begin vandaag opnieuw.
Bestudeer Mijn woorden en breng ze vastberaden in praktijk, zeer vastberaden. Wanneer je dit doet, zul je bemerken dat je wonderen verricht en dat je met Mij samenwerkt - voor Mij. Onthoud dit: niet wat je doet, maar wat je bent - dat is de kracht die wonderen werkt.
Veranderd door Mijn Geest wordt het ene kleed van de Geest afgelegd voor een ander, dat beter is. Mettertijd wordt dat weer afgelegd voor één dat nog mooier is en zo gaat dat door, steeds van karakter veranderend en langzamerhand omgevormd naar Mijn gelijkenis.
Wees verheugd, verheugd, verheugd.

Voorbereiding op de opstanding

Ik ben de Meester van het heelal. Aanvaard Mijn verordineerde Woord. Als je dat doet in blijmoedige oprechtheid, dan verbind je jezelf met al de scheppingskrachten van het universum.
Mijn Geest kan dan werkzaam zijn , allereerst in jullie en dan door jullie.
Mijn volgelingen vergeten dat de geselingen die Ik onderging, de Goddelijke zelfbeheersing ('Hij gaf hun geen antwoord') en het kruis, het door de mensen verworpen zijn, het door de mensen verlaten zijn, dat al deze dingen voorafgingen aan de opstanding.
Zonder deze zou er geen opstanding kunnen zijn geweest. Deze stappen in de geestelijke overwinning moesten worden gezet, alvorens Mijn almachtige, Goddelijke Geest kon worden vrijgegeven om zo voor altijd beschikbaar te zijn voor hen die Mijn roepstem willen horen en Mijn weg zouden willen bewandelen.