- 20 april

Zielestrijd

Er is een kruis van Golgotha, waaraan iemand hangt, helemaal alleen, terwijl hij zelfs niet door de allernaasten en dierbaarsten wordt verzorgd.
Maar naast dat kruis staat een ander kruis, en tot Mijn geliefden zeg Ik weinig: Ik hang daar opnieuw naast elk van hen gedurende de uren van zielestrijd.
Heb je ooit gedacht aan de vreugde, die de geduldige, stille, liefdevolle gehoorzaamheid van Mijn discipelen aan Mijn hart schenkt? Ik ken geen groter vreugde dan de vreugde, die Ik voel als een van Mijn dierbaren Mij vol liefde vertrouwt.
De wonden in handen en voeten doen weinig pijn vergeleken bij de wonden van het hart; dat zijn niet de wonden, die Mijn vijanden hebben aangebracht, maar Mijn vrienden. Een beetje twijfel, een beetje angst, kleine misverstanden.
Het zijn de kleine liefdebewijzen van elke dag, die Mijn hart verheugen. Ik, die tot je spreek, ben Degene, die je Leraar is.

De vreugdevolle strijd

Leef veel een leven van afzondering met Mij. In de wereld, maar niet ervan. Je kunt dit zelfs in een menigte doen, mits het eigen-ik er zich niet indringt.
Het is een teken van vooruitgang dat je niet jezelf kunt verlustigen in gedachten van het eigen-ik en vervolgens je tot Mij kunt keren in volledige onzelfzuchtigheid.
Je leven moet er een zijn van intense dienstbaarheid en toewijding. Je strijd is niet zozeer een actieve in de wereld, als wel een actieve strijd op het onzienlijke vlak. Een ware oorlog tegen overheden en machten. Desondanks een vreugdevolle strijd.