- 22 april

Klaag niet - Lach

Vertrouw op Mij. Doe elk ogenblik zoals Ik zeg en alles zal inderdaad goed komen. Volg Mijn bevelen op. Goddelijke leiding, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid - dit zijn de enige voorwaarden om altijd meer dan genoeg te hebben voor je eigen behoeften en die van anderen.
De taken, die Ik je opdraag, houden naar het schijnt geen verband met enige voorziening. De opdrachten zijn van Mij en de voorziening is van Mij en Ik stel Mijn eigen voorwaarden, voor ieder geval verschillend - maar voor iedere discipel geldt, dat het aangepast is aan zijn persoonlijke behoeften.
Wees niet bang, ga verder. Blijdschap - je moet stralende blijdschap bezitten. Verander elke teleurstelling, zelfs al is deze van korte duur, in vreugde. Verander iedere klacht in een lach.
Rust - liefde - blijdschap - vrede - werk, en het machtigst van deze zijn de liefde en de blijdschap.

Het licht komt

'Here, openbaar Uzelf aan mij' is een kreet die nimmer onbeantwoord blijft.
Niet aan de zintuiglijke ogen voltrekt zich deze gewaarwording, maar aan het geestelijk inzicht, naarmate je steeds meer besef krijgt van Mijn liefde, Mijn kracht en de menigvuldige wonderen van Mijn karakter.
De nederigheid ervan, de majesteit, de tederheid, de gestrengheid, de gerechtigheid, de barmhartigheid, de genezing van diepe wonden, en het verterende vuur ervan.
De mens wendt zich tot boeken, hij studeert theologie, hij zoekt bij andere mensen naar het antwoord op de levensraadselen, maar hij komt niet bij Mij.
Is er een probleem?
Maak je niet bezorgd over de oplossing ervan. Zoek Mij. Leef met Mij. Spreek met Mij. Houd Mij gezelschap, dagelijks, elk uur. Zie, plotseling zul je zien.