- 24 april

Ik ga voor

Je kunt nooit omkomen, Mijn kinderen, omdat het ware Leven in je is, het Leven, dat de eeuwen door Mijn dienstknechten heeft bewaard, in gevaar, in tegenspoed en in smart.
Zodra je uit de Geest geboren bent, is dat je levensadem. Je moet nooit twijfelen, je nooit zorgen maken, maar stap voor stap de weg naar de vrijheid betreden. Denk er om, dat je die weg met Mij gaat.
Dit betekent, dat je niet bezorgd en ongerust moet zijn; maar het houdt NIET in, dat je je niet moet inspannen.
Toen Mijn discipelen Mij vertelden, dat zij de hele nacht gezwoegd hadden en niets gevangen, vulde Ik de boot niet zonder inspanning van hun kant met vis. Mijn bevel luidde: 'Vaar naar diep water en gooi je netten uit voor een vangst'.
Hun leven kwam in gevaar, het schip zonk bijna, zij moesten de hulp van hun kameraden inroepen en er moesten gescheurde netten worden hersteld. Stuk voor stuk hadden deze moeilijkheden hun het gevoel kunnen geven, dat Mijn hulp niet voor hen bestemd was. En toch, toen zij op de oever zaten en die netten herstelden, zagen zij Mijn liefde en voorzorg.
De mens komt vooruit door inspanning.
De man, die de bergtop bereikt met behulp van trein of auto heeft niet de specifieke lessen van een bergbeklimmer geleerd. Maar bedenk, dat dit niet betekent, dat er geen Gids is - het betekent niet, dat Mijn Geest geen wijsheid en kracht schenkt. Hoe dikwijls ga Ik, terwijl je het soms nauwelijks beseft, voor je uit om de weg te bereiden, om hier een hart ontvankelijk te maken en daar te overreden.

'Here, gebruik mij, smeek ik U'

Ik zal je gebruiken wanneer je het eigen-ik uitschakelt en Mij een toegewijde persoonlijkheid aanbiedt, gemaakt naar Mijn beeld.
Er kan geen beperking zijn aan Mijn kracht om zo iemand te gebruiken. Niets is onmogelijk bij Mij. Mijn liefde is onbegrensd, Mijn tederheid onbegrensd, Mijn begrip is onbegrensd.
Elke eigenschap van de Godheid is volmaakt, onuitputtelijk, op een wijze zoals je slechts vaag kunt zien.