- 27 april

Christus zien

Ik sta naast je. Kun je Mijn tegenwoordigheid niet ervaren? Contact met Mij wordt niet met behulp van de zintuigen verkregen. Als je je geestelijk bewust bent van Mijn tegenwoordigheid vervangt dit het zien.
Wanneer men Mij ziet met het menselijk oog betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat zijn geestelijk waarnemingsvermogen groter is. Neen, veeleer moet ik voor die mens het lichamelijke met het geestelijke verbinden door middel van een geestelijk visioen, dat met het menselijk oog te zien is.
Onthoud dit om diegenen van Mijn discipelen ermee te bemoedigen, die Mij nooit gezien hebben en zich in de geest toch duidelijk bewust zijn van Mijn aanwezigheid.

Verwelkom hen

Meer en meer zal Ik in je leven zenden hen die je zult helpen. Heb geen vrees. Twijfel niet aan je wijsheid hoe met hen om te gaan. Het is Mijn wijsheid die hen zal helpen, niet enige wijsheid van jullie.
Betoon liefde aan allen. Niets zal te veel zijn van wat je kunt doen voor anderen. Verlustig je in Mijn Woord, in Mijn liefde.
Naarmate je je meer bewust wordt van die liefde, zul je allengs meer de verantwoordelijkheid voelen die je is opgelegd om die grote liefde van Mijn hunkerend hart bekend te maken aan hen voor wie Ik stierf en voor wie Ik altijd leef om voorbede te doen.