- 3 april

Grootheid is dienen

Mijn kinderen, Ik ben hier, je Heer, die op je wacht, die klaar staat als je roept. Ik ben in je midden als een die dient, zachtmoedig en nederig. Ik sta tot je beschikking en wacht je opdracht. Onthoud, dat dienen de beste garantie is van ware grootheid. Ik, die een heelal zou kunnen gebieden - Ik wacht op de bevelen van Mijn kinderen. Schakel Mij overal bij in.
Na verloop van tijd zul je zó'n blijdschap ervaren als je met elkaar over Mij spreekt en samen hogerop klimt! Steeds ootmoedig, zachtmoedig en nederig van hart.
Leer dit: niet zelf iets te willen betekenen - alleen maar dienaar te zijn.

Bevrijd hen

Indien Ik de zonden van allen droeg in Mijn hart vol doodsstrijd in de Hof van Gethsémané en op Golgotha, dan straf je en veracht je Mij, wanneer je tracht anderen te straffen die jou verachten.
De grafdoeken die Ik terzijde wierp, waarna Ik op de Paasmorgen die zonovergoten Hof betrad, waren symbolisch voor de vrijheid die Ik voor Mijn kinderen had gekocht en die ze in Mij zouden kennen. Probeer je Mij weer de grafdoeken te omwinden? Wanneer je iemands zonden herkent, dan moet je altijd verder gaan en hem zien als zijnde vrij, de grafdoeken van zonde en beperking terzijde geworpen; de steen, die zijn visie op de liefde en op God versperde, weggerold; hij, een opgestane mens, wandelend in Mijn sterkte en overwinnend in Mijn kracht.