- 30 april

Lente

Verblijd je in de lente. Laat er lente in je hart zijn. Het is nog niet helemaal de tijd van de vruchten, maar er is wel de belofte van de bloei. Wees ervan overtuigd, dat jouw leven ook vol blijde beloften is. Wat een zegeningen zullen je deel zijn! Wat een vreugde, wat een wonderen!
Alles is inderdaad goed. Leef in Mijn zonneschijn en in Mijn liefde.

Mijn eerste zendeling

Mijn beschuldigingen waren voor hen die zelfvoldaan waren.
Voor de zondaar die zijn fouten en zwakheden voelde, had Ik het tederste medelijden. 'Ga heen en zondig niet meer' was Mijn Woord tegen de vrouw die op overspel betrapt was.
Maar welk een woord van hoop was het, dat de verzekering onthulde dat Ik erop vertrouwde dat zij niet weer in zonde zou vallen. Dat Ik haar in staat achtte tot een nieuw leven.
De Samaritaanse vrouw bij de bron van Sichar vertrouwde Ik een geheim toe dat zelfs Mijn discipelen niet ten volle met Mij hadden gedeeld. Zij was een van Mijn eerste zendelingen.
Ik besefte de rijkdom aan liefde in het offer van de vrouw, die een zondares was. Er kwam geen openlijke veroordeling van haar zonde, geen afwijzing van haar liefde.

'Heilige Vader, bemoedig ons op onze weg
Met de voortdurende stralen van Uw liefde;
Schenk ons aan het einde van elke dag,
Licht in de avond'.