- 5 april

Tolk tussen de harten der mensen

Rust in Mij. Tracht deze tijd 's avonds gewoon bij Mij te zijn. Heb niet het gevoel, dat je gefaald hebt als Ik je soms vraag om samen alleen maar te rusten in Mijn tegenwoordigheid.
Ik ben met je, Ik ben heel veel met je beiden, niet alleen gedurende deze ogenblikken, maar altijd. Realiseer je, dat Ik tegenwoordig ben. Groter vreugde kent men niet op aarde.
Ik ben de grote Tolk tussen de harten der mensen. Zelfs mensen die elkaar het naast zijn, hebben veel in hun natuur, dat voor de ander een gesloten boek blijft, en alleen als Ik in hun leven kom en het ga regelen, maak Ik aan ieder begrijpelijk wat voorheen raadselachtig leek in de ander.
Ieder mens is zo verschillend - alleen Ik versta de taal van het hart volkomen, en kan tussen twee harten als tolk fungeren.

Verlost

Zielestrijd en smart, pijn en eenzaamheid zoals geen mens ooit heeft gekend, waren de prijs voor je verlossing.
Waarlijk, je bent niet van jezelf.
Je bent gekocht met een prijs. Je behoort toe aan Mij.
Je bent de Mijne om te gebruiken, de Mijne om lief te hebben, de Mijne om voor te zorgen. De mens begrijpt niet de onbegrensde liefde van de Godheid. De mens leert dat, omdat Ik hem kocht, hij daarom Mij moet dienen, gehoorzamen en voor Mij moet leven.
Hij ziet niet in dat, omdat hij de Mijne is, door Mij gekocht, het Mijn verantwoordelijkheid is om in al zijn behoeften te voorzien. Zijn aandeel is zich Mijn eigendomsrecht te realiseren en aanspraak te maken op Mijn liefde en kracht.